Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider i Jernbaneverket, teknologistaben, avdeling FoU.

Bor på Strindheim i Trondheim.

Jobber med utvikling og implementering