Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Huang, Lizhen; Krigsvoll, Guri. (2016) Assessment Framework for Industrial Heritage Regeneration of Mustad, Norway. CESB16 – Central Europe towards Sustainable Building 2016.

Rapport/avhandling

  • Thodesen, Carl; Krigsvoll, Guri; Nilssen, Kine; Thodesen, Bridget. (2013) Comparative analysis of best practices : review of existing methods and development of an indicator suite for pantura goals : D6.4. 2013.
  • Dahlin, E.; Henriksen, Jan F; Anda, O.; Krigsvoll, Guri; Børja, Isabella; Wright, Richard Frederic. (1999) Identifisering og vurdering av SFTs overvåkingsdata sett i relasjon til nedbrytning av kulturminner i luft, jord og vann. 1999.