Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på sammenhengen mellom prosesser involvert i fotosyntese og lipidmetabolisme i den heterokonte algen Nannochloropsis oceanica.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Røkke, Gunvor; Korvald, Eirin; Pahr, Jarle; Øyås, Ove; Lale, Rahmi. (2014) BioBrick Assembly Standards and Techniques and Associated Software Tools. DNA Cloning and Assembly Methods.