Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat med prosjektet: Strekkes strikken for langt? – Betydningen pårørendes omsorgsbelastning har for omfanget av overgrep og vold blant mot hjemmeboende personer med demens.

Tilknyttet forskningsgruppen Aldring og eldres helse.

Tidligere vitenskapelig assistent i prosjektet Vold og overgrep i sykehjem.