Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig assistent i prosjektet Vold og overgrep i sykehjem.

Tilknyttet forskningsgruppen Aldring og eldres helse