Bakgrunn og aktiviteter

Overingeniør på ingeniørgeologisk og bergmekanisk laboratorium fra 2011. Mine hovedaktiviteter:

  • teknisk støtte og veiledning i student- og P.h.d.-prosjekt på laboratoriet.
  • Laboratorieundervisning
  • Faglig og teknisk deltakelse i forskningsprosjekt ved laboratoriet.

Laboratoriets aktiviteter omhandler:

  • Bergmekanisk teori
  • Stabilitet av tunneler, fjellskjæringer/-skråninger
  • Bergsikring
  • Ingeniørgeologiske aspekter av tunneldriving (borbarhet)
  • Løsmasseavsetninger

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner