Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Seniorrådgiver ved Fakultet for arkitektur og design.
 

Fagfelt

 • Undervisning i arkitekturprosjektering og planlegging
 • Estetiske og semiotiske grunnlagsproblemer
 • Praktisk administrasjon og governmentalitet

Bakgrunn

 • Født 1951 i Bergen, Norge.
 • Utdannet som arkitekt ved NTNU, Trondheim i 1978.
 • Praktiserende arkitekt, stipendiat, vitenskapelig assistent og ammanuensis fra 1978-1987
 • Fra 1987 leder av administrasjonen ved Fakultet for arkitektur og billedkunst
 • Fakultetsdirektør ved Fakultet for arkitektur og billedkunst fra 1989 til 2013
 • Prodekan for utdanning ved Fakultet for arkitektur og billedkunst fra 2013

Har siden tidlig på 90-tallet representert fakultetet i flere nasjonale og internasjonale organisasjoner. Blant dem Profesjonsråd for arkitekt- og landskapsatkitektutdanning, NordicAcademy (NAA), European Association for Architectural Education (EAAE) og European Network of Heads of Schools of Architecture (ENHSA).

Har ellers vært faglig aktiv i en lang rekke organisasjoner som

 • ENHSA-EAAE Theory Sub-nettverk
 • EAAE Research Committee
 • The Nordic Association of Architectural Research
 • etc.