Gunn Fornes

Universitetslektor Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap
73559217 95293139
Tungasletta 2, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Fornes, Gunn; Bakken, Anne. (2006) Reell brukermedvirkning - en styrings- og ledelsesutfordring?. Skolepsykologi. vol. 41 (2).

Rapport/avhandling

  • Fornes, Gunn; Bakken, Anne Kjersti. (2004) Brukermedvirkning og ledelse : en studie av: forutsetninger for institusjonalisering av brukermedvirkning og utfordringer for styring og ledelse i statlig spesialpedagogisk støttesystem(Statped). 2004.