Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde

Jeg forsker innenfor adferdsøkologi og evolusjon. Jeg er interessert i hvordan miljøet påvirker evolusjonen av indivuell adferd. Min forskning involverer:

 • Evolusjon av kjønnsroller
 • Seksuell seleksjon og sekundære seksuelle karakterer
 • Omvendte kjønnsroller
 • Hvordan reproduktiv adferd hos dyr påvirkes av forandringer i miljøet
 • Hvordan fangenskap påvirker dyr

Faggruppe: Centre for Biodiversity Dynamics (CBD)

Bakgrunn

 • Professor ved NTNU i etologi [ 1998 -
 • Førsteamanuensis ved AVH (Den allmennvitenskapelige høgskole) i etologi [ 1994 - 1998 ]
 • Postdoc fra Univ. of Georgia forskning innenfor adferdsbiologi [ 1993 - 1994 ]
 • Postdoc fra Univ. of California at Santa Barbara forskning innenfor evolusjonær biologi. [ 1990 - 1993 ]
 • Ph.d. fra Uppsala universitet med tittel:
  "Sex role reversal in pipefish" [ 1990 ]
 • Bachelor fra Uppsala universitet innenfor biologi [ 1983 ]

Utmerkelser og verv

 • Leder for Norsk økologisk forening 2012-2016
 • Leder for Nordisk økologisk forening 2012-2014
 • President International Society of Behavioral Ecology 2012-2014
 • President Elect International Society of Behavioral Ecology 2010-2012
 • General Secretary International Society of Ethologists 2011-2015
 • Vice Secretary General International Society of Ethologists 2007-2011
 • Secretary ved the International Council of Ethology 2003-2007
 • Styremedlem ved the International Council of Ethology 1997-2005
 • Leder for the Norwegian Marine Society 2004-2007

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner