Bakgrunn og aktiviteter

Primære arbeidsoppgaver:

Prosjektøkonom for eksterne prosjekter ved EPT:

  • budsjettering
  • kontraktshåndtering
  • prosjektopprettelse og regnskapsoppfølging
  • fakturering og rapportering
  • avslutning

Økonomioppfølging av instituttets interne budsjett:

  • Årsbudsjett
  • Langtidsbudsjett
  • Rapportering