Bakgrunn og aktiviteter

PhD-emne: Intelligent monitoring of drilling operations in sensitive environments

Hovedveileder: Tor Arne Johansen

Medveiledere: Kanna Rajan og Jo Eidsvik

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Berget, Gunhild Elisabeth; Fossum, Trygve Olav; Johansen, Tor Arne; Eidsvik, Jo; Rajan, Kanna. (2018) Adaptive Sampling of Ocean Processes Using an AUV with a Gaussian Proxy Model. IFAC-PapersOnLine.