Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

  • Svartaas, Gun. (2018) Drama - litterær tekst, framføring og arbeidsmåte. Norsk 5-10. Litteraturboka.
  • Hauge, Kåre; Svartaas, Gun. (2017) Utfordringer og muligheter ved mangfold og inkludering. Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen.
  • Ristesund, Ingeborg; Moen, Marit; Svartaas, Gun; Jenssen, Annepetra Røkke. (2012) Lærerutdannere i praksisfeltet. FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.
  • Ristesund, Ingeborg; Svartaas, Gun; Thowsen, Ingfrid. (2011) Vurdering for læring og sammenhengen mellom teori og praksis. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

Rapport/avhandling