Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Martins, Thiago Guerrera; Simpson, Daniel Peter; Riebler, Andrea; Rue, Håvard; Sørbye, Sigrunn Holbek. (2014) Penalising model component complexity: A principled, practical approach to constructing priors. 2014.
  • Rue, Håvard; Martins, Thiago Guerrera. (2014) Bayesian Analysis of latent Gaussian models. 2014.
  • Martins, Thiago Guerrera; Rue, Håvard. (2013) Extending INLA to a class of near-Gaussian latent models. 2013.