Bakgrunn og aktiviteter

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen. Sekretær i Ansettelsesrådet i Fellesadministrasjonen.

Arbeidsoppgaver:

HR-støtte og rådgivning til ledere og ansatte i Fellesadministrasjonen, (med et spesielt ansvar for Prorektor for utdanning, Avdeling for utdanningskvalitet, Avdeling for studenttjenester, Avdeling for studieadministrasjon, Universell og Universitetsbiblioteket)  innen  tilsetting, permisjoner, pensjon, rådgivning lov- og avtaleverk og andre HR-relaterte utviklingsoppgaver