Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Baldvinsdottir, Gudrun. (2013) Trust within the context of management accounting. Perspektiver på økonomistyring.
  • Baldvinsdottir, Gudrun; Burns, John; Scapens, Robert; Nørreklit, Hanne. (2013) A business partner in the 1960s. Finance in the broadest sense.
  • Baldvinsdottir, Gudrun; Strid, Mats. (2013) Ekonomistyrning och förtroende. Perspektiv på ekonomistyrning.