Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Grønhaug, Gudmund. (2015) Belastningsskader i klatring: Forebygging og behandling. 2015. ISBN 978-82-450-1672-7.