Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin. (2012) Turisme i distriktene. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2860-1.
  • Borch, Odd Jarl; Kvam, Gunn Turid; Stræte, Egil Petter. (2005) Matgründeren - om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920574.

Del av bok/rapport

  • Kvam, Gunn-Turid. (2015) Konkurranse og samarbeid i verdikjeder for storfekjøtt. Norsk matmakt i endring.
  • Forbord, Magnar; Kvam, Gunn-Turid; Rønningen, Martin. (2012) Turisme i distriktene – typer, perspektiver og tematiske tilnærminger. Turisme i distriktene.
  • Kvam, Gunn-Turid; Rønning, Lars. (2012) Etablering og utvikling av regionale matnettverk. Lokal og regional mat. Samhandling, innovasjon og identitet i alternative matverdikjeder.
  • Kvam, Gunn-Turid; Stræte, Egil Petter. (2012) Diffusjon av innovasjon i utvikling av sjøfisketurisme i Troms. Turisme i distriktene.
  • Daugstad, Karoline; Kvam, Gunn-Turid; Frisvoll, Svein Johan. (2011) Merverdi i lokale kvaliteter? Erfaringer fra regionalt utviklingsarbeid i Valdres. Rurale brytninger.
  • Kvam, Gunn-Turid; Magnus, Trine. (2011) Kvalitetsstrategier ved vekst - erfaringer fra fem nisjematbedrifter. Rurale brytninger.
  • Kvam, Gunn-Turid. (2010) Traditional food as a strategy in regional development: The need for knowledge diversity. Naming Food After Places. Food Relocalisation and Knowledge Dynamics in Rural Development. Perspectives on Rural Policy and Planning.
  • Borch, Odd Jarl; Kvam, Gunn Turid; Stræte, Egil Petter. (2005) Hvorfor bli matgründer?. Matgründeren - om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter.