Bakgrunn og aktiviteter

Tjenesteansvarlig utviklingsleder for BEVISST kjerneteam, som utvikler og innfører BEVISST virksomhetsstyringssystem ved NTNU.