Bakgrunn og aktiviteter

Tjenesteansvarlig utviklingsleder for BEVISST kjerneteam, som utvikler og innfører BEVISST virksomhetsstyringssystem ved NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Hussein, Bassam; Kibsgaard, Gry Jordet. (2019) Digital simulering som grunnlag for beslutninger. Et kvalitativt studie av utprøving av simuleringsmodell i 4 ledergrupper. 2019.