Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

 • Munkvold, Robin; Fjeldavli, Aida; Hjertø, Greta; Hjertø, Greta; Hole, Grete Oline. (2008) Nettbasert undervisning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 9788276341959.
 • Hjeltnes, Tor Atle; Hjertø, Greta. (2004) EUCIP Core Level Modul Plan. 2004. ISBN 8280550097.

Del av bok/rapport

 • Hjertø, Greta. (2003) Anskaffelser. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Beste praksis. Kvlaitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) En generisk livsløpsmodell. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Forvaltning. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Hva er kvalitet?. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Innføring av et kvalitetssystem for systemutvikling. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Konfigurasjonsstyring. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Kvalitetsplanlegging. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Risikoanalyse. Kvalitet og programvareutvikling.
 • Hjertø, Greta. (2003) Systemutviklingens utfordringer. Kvalitet og programvareutvikling.

Rapport/avhandling

 • Hjertø, Greta; Hjertø, Greta; Brattabø, Børge; Fjeldavli, Aida; Kuvaas, Karen Margrethe; Moen, Marit Larsdatter; Aarskog, Reidar; Aarskog, Reidar; Vavik, Lars Ingebrigt. (2004) Rapport fra arbeidet i Forum for nettpedagogiske metoder, evaluering og vurderingsformer. 2004.
 • Hitland, Synnøve; Hjertø, Greta; Ford, Nina Kathleen. (2003) Hvordan øke kvinneandelen ved dataingeniørstudiet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag?. 2003. ISBN 8278770727.
 • Hjertø, Greta; Larsen, Jarle. (2001) Prosjektrettet systemarbeid. 2001.