Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på autonomi i ferjer. Optimal stiplanlegging og stifølging, kollisjonsunngåelse og anløp.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bitar, Glenn Ivan; Eriksen, Bjørn-Olav Holtung; Lekkas, Anastasios M.; Breivik, Morten. (2019) Energy-Optimized Hybrid Collision Avoidance for ASVs. 2019 18th European Control Conference (ECC).
  • Bitar, Glenn Ivan; Breivik, Morten; Lekkas, Anastasios M.. (2018) Energy-Optimized Path Planning for Autonomous Ferries. 11th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, Robotics, and Vehicles CAMS 2018 Opatija, Croatia, 10–12 September 2018.

Rapport/avhandling

  • Bitar, Glenn Ivan; Breivik, Morten; Lekkas, Anastasios M.. (2017) Towards the Development of Autonomous Ferries. 2017.