Herman Glenn Ballard

Professor

Institutt for bygg- og miljøteknikk
Østre Gløshaugen, Gløshaugen

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport