Bakgrunn og aktiviteter

PhD in Physics: Cornell University Prior employment: Univ. of Arizona, Dartmouth College At NTNU since 2010

Ursula J. Gibson received her A.B. in physics from Dartmouth College, and M.S. and Ph.D. degrees in physics from Cornell University. She was on the faculty of the University of Arizona's Optical Sciences Center for eight years before returning to Dartmouth in 1990. She has held visiting positions at the United States Air Force Academy, NASA's Marshall Space Flight Center, Tampere University of Technology, Chalmers University, and the University of Queensland among others.

Her current research is in the development of optical materials, specializing in novel-core optical fibers.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner