Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Vita, Gibran; Baumann, Henrikke. (2017) (still) hunters and gatherers. The Ethnografilm Festival, Paris, https://vimeo.com/132610165. 2017.

Rapport/avhandling

  • Vita, Gibran. (2018) The Environmental Impacts of Human Needs and Lifestyles: Connecting the global economy, natural resources and human wellbeing. 2018. ISBN 978-82-326-3537-5.

Andre

  • Nilsen, Frank; Vita, Gibran. (2019) Velmente klimatiltak kan gjøre vondt verre med Gibran Vita. Norway [Radio]. 2019-09-04.
  • Vita, Gibran. (2019) Well-meaning climate measures can make matters worse. Norway [Avis]. 2019-06-28.
  • Marlene, Cimons; Vita, Gibran. (2018) For a Happier, Healthier World, Live Modestly. Australia [Internett]. 2018-12-06.
  • Vita, Gibran. (2018) Bigger people will need more food. Norway [Avis]. 2018-11-06.
  • Vita, Gibran. (2018) Spending our carbon budgets wisely. Norway [Avis]. 2018-11-15.
  • Ivanova, Diana; Vita, Gibran; Steen-Olsen, Kjartan; Stadler, Konstantin; Melo, Patricia C; Hertwich, Edgar G.. (2017) More stuff = more climate change?.