Bakgrunn og aktiviteter

Siden uteksaminering i 2009 er jeg interessert i termokjemisk omdannelse av organiske materialer, som biomasse og kull. Jeg har jobbet på Air Liquide med kullforgassning og mottatt doktorgraden ved University of Agder på produksjon av fornybare reduksjonsmidler for ferrolegeringsindustri.


Siden september 2019 undersøker jeg de elektriske, kjemiske og mekaniske egenskapene til karbonmaterialer som brukes i nedsenket lysbueovn.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2017