Gerd Inger Ringdal

Professor Institutt for psykologi
73597486
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 12 * 12341

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner