Bakgrunn og aktiviteter

Utdannet sivilingeniør i elkraftteknikk ved NTH i 1984, og doktor ingeniør i elkraftteknikk ved NTNU i 1996. Pedagogisk utdanning for sivilingeniører ved NTH i 1986.

Gerd Kjølle har sin hovedstilling som sjefforsker ved SINTEF Energi AS, avdeling Energisystemer. Hun er senterdirektør ved Centre for Intelligent Electricity Distribution - CINELDI.

Ansvarlig for PhD-fag ET8207 Pålitelighet i kraftsystemer

Forskningsområder

 • Smart distribution grid
 • Teknisk-økonomisk planlegging, life cycle costs
 • Leveringspålitelighet/ forsyningssikkerhet
 • Pålitelighetsanalyse av kraftsystemer
 • Feil- og avbruddsstatistikk og modellering av pålitelighetsdata
 • Samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd i strømforsyningen
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse av kraftsystemer

Profesjonelle medlemskap

 • The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Senior Member
 • The International Council of Large Electric Systems (CIGRE)
 • Studiekomite CIGRE SC C6 Distribution Systems and Dispersed Generation 2008-2016
 • European Safety and Reliability Association, norsk seksjon
 • Tekna
 • Norsk Elektroteknisk Forening (NEF)

Komiteer og utvalg

 • Styremedlem SINTEF Energi 2006-2012
 • Styremedlem Trondheim Energi Nett 2003-2010
 • Medlem i ekspertkomite for driften av kraftsystemet, Olje- og Energidepartementet 2010
 • Medlem av den internasjonale tekniske komiteen for IEEE Powertech konferansene i 2011 og 2015
 • Medlem av den internasjonale tekniske komiteen for PMAPS (International conference on probabilistic methods applied to power systems) 2010, 2012, 2014, 2016, 2018
 • Medlem av ekspertutvalg for programplanen for SAMRISK II-programmet, Norges Forskningsråd 2012
 • Medlem i vitenskapelig komite for konferansen Society for Risk Analysis-Europe (SRAE) 2013
 • Medlem i fagkomiteen for publiseringskanaler innen Elkraft og elektrotekniske fag

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Hermansen, Tonje Skoglund; Kjølle, Gerd Hovin; Tutvedt, Kjell Anders; Simonsen, Stig. (2017) Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett. Informasjonsteknologi og elektroteknikk - det digitale energiskiftet : NEF teknisk møte 2017, Trondheim 27.-28.april.
 • Tutvedt, Kjell Anders; Seguin, R.; Kjølle, Gerd Hovin; Simonsen, Stig; Hermansen, Tonje Skoglund; Myhr, Ingrid. (2017) Smart fault handling in medium voltage distribution grids. 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution : CIRED 2017 - Proceedings.
 • Ciapessoni, Emanuele; Cirio, Diego; Pitto, A.; Kjølle, Gerd Hovin; Jakobsen, Sigurd Hofsmo; Sforna, Marino. (2016) Contingency screening starting from probabilistic models of hazards and component vulnerabilities. 19th Power Systems Computation Conference PSCC 2016.
 • Gjerde, Oddbjørn; Kjølle, Gerd Hovin; Jakobsen, Sigurd Hofsmo; Vadlamudi, Vijay Venu. (2016) Enhanced method for reliability of supply assessment - an integrated approach. 19th Power Systems Computation Conference PSCC 2016.
 • Kjølle, Gerd Hovin; Eggen, Arnt Ove; Vefsnmo, Hanne; Heggset, Jørn; Bostad, A.; Trøtscher, Thomas; Solheim, Øystein R.. (2016) Norwegian disturbance management system and database. CIGRE, Session Proceedings 2016.
 • Solheim, Øystein R.; Trötscher, Thomas; Kjølle, Gerd Hovin. (2016) Wind dependent failure rates for overhead transmission lines using reanalysis data and a Bayesian updating scheme. 2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2016.
 • Vadlamudi, Vijay Venu; Hamon, Camille; Gjerde, Oddbjørn; Kjølle, Gerd Hovin; Perkin, Samuel. (2016) On Improving Data and Models on Corrective Control Failures for Use in Probabilistic Reliability Management. 2016 International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, PMAPS 2016.
 • Kjølle, Gerd Hovin; Gjerde, Oddbjørn Idar. (2015) Vulnerability analysis related to extraordinary events in power systems. PowerTech Eindhoven 2015.