73594768 91897119
Vassbygget, 412A, Valgrinda, S.P.Andersens veg 5

Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder

Koordinere masterutdanningen ved instituttet, samt å være stedfortreder for instituttleder som har oppgavene:

Lede den samlede virksomheten ved instituttet med ansvar for å

  • Sørge for at instituttet har oppdaterte strategier
  • Påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i undervisning og forskning
  • Skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø
  • Lede medvirkningsbaserte prosesser
  • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester og for effektiv drift av virksomheten
  • Sørge for at intern kontroll og økonomistyring fungerer i samsvar med medfastsatte regler og rutiner
  • Representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Skogestad, Sigurd; Einarsrud, Mari-Ann; Fjellvåg, Helmer; Gundersen, Lise-Lotte; Hansen, Trond Vidar; Hemmingsen, Tor; Hemmingsen, Tor; Jensen, Vidar; Kallenborn, Roland; Salbu, Brit; Smalås, Arne; Walsø, Geir. (2010) Oppfølging av Kjemievalueringen 2009. 2010. ISBN 9788212027848.