Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Ødegård, Atle. (2018) Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag. Fagbokforlaget. 2018. ISBN 9788245021103.
  • Vasset, Frøydis Perny. (2017) Medarbeidersamtalen. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245020175.

Del av bok/rapport

  • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Lindqvist, Susanne; Vasset, Frøydis Perny; Iversen, Hans Petter; Willumsen, Elisabeth; Sirnes, Tore; Almås, Synnøve Hofseth. (2020) Tverrprofesjonell samarbeidslæring i profesjonsutdanningene. Samskaping : sosial innovasjon for helse og velferd.
  • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny. (2018) Rammer. Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) : for bachelorstudenter i helse- og sosialfag.