Frøydis Perny Vasset

Førsteamanuensis Institutt for helsevitenskap Ålesund
70161404
* A217A * * A217A

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Vasset, Frøydis Perny. (2017) Medarbeidersamtalen. Fagbokforlaget. 2017. ISBN 9788245020175.

Del av bok/rapport

  • Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny. (2014) Tverrprofesjonell uke med skyggepraksis: Sykepleierstudenter som følger andre helsefagprofesjoner i deres arbeid. Det mangfaldige kvalitetsomgrepet. Fjordantologien 2013.

Rapport/avhandling

  • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Inderhaug, Hans; Iversen, Hans Petter; Hoemsnes, Helene; Myklebust, Kjellaug Klock; Bekkevold, Nils; Almås, Synnøve Hofseth; Vasset, Frøydis Perny; Willumsen, Elisabeth. (2015) Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. 2015. ISBN 978-82-7962-205-5. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk) (2015:5).
  • Bjørke, Gerd; Nilsen, Ragnhild; Almenning, Tone Hoff; Almås, Synnøve Hofseth; Brenna, Sissel Johansson; Hansen, Kjellaug Kildal; Haugland, Elisabeth; Nesse, Bodil; Nilsen, Sigurd Roger; Norenberg, Dorte; Røising, Hanne Schou; Vasset, Frøydis Perny. (2012) Kvalifisering for tverrprofesjonelt samarbeid i helse- og sosialsektoren. 2012. ISBN 978-82-93208-18-1. Småskrift, HiOA (3).