Bakgrunn og aktiviteter

Aktiviteter

Teknisk leder, HMS-koordinator, Fagbestiller 

Underviser i følgende emner:
  • HBIOT1010 Medisisnk laboratorieteknologi, innføring i bioingeniørfag
  • HBIO205P   Medisinsk laboratorieteknologi 3
  • HBIO2008   Profesjon, forskning og etikk

 

Bakgrunn

2018-           Teknisk leder, Senioringeniør, Institutt for Bioingeniørfag, NTNU
2015-2018   Overingeniør, Institutt for Bioingeniørfag, NTNU
2010-2015   Yrkeshygieniker, HMS- og Kvalitetsleder, AktiMed Norge AS
2009-2010   Selvstendig næringsdrivende, Rosenborg Testlab
2006-2009   Ansvarlig testlab, Rosenborg Ballklub
1994-2006   Diverse stillinger(Bioing III, Bioing II, Seksjonsleder), Medisinsk Biokjemi, St. Olavs Hospital

Utdannet som Bioingeniør ved Trondheim IngeniørHøgskole i perioden 1991-1994.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Andre