Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til Asle Sudbø. Jobber for tiden med konsekvenser av spin-bane-kobling på superledere.