Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til Asle Sudbø. Jobber for tiden med konsekvenser av spin-bane-kobling på superledere.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner