Fredrik Nicolai Krohg

Stipendiat Institutt for fysikk Fakultet for naturvitenskap
73593651
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * E5-141

Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til Asle Sudbø. Jobber for tiden med konsekvenser av spin-bane-kobling på superledere.