Bakgrunn og aktiviteter

PhD Prosjekt

Garden Waste and invasive alien plants. An investigation of the social practices of people and plants. 

Formålet med prosjektet er å bidra til bedre kunnskap om sammenhengene mellom invaderende fremmede arter og spredning av slike arter gjennom hageavfall. 

Selv om vi vet mye om de negative konsekvensene som fremmede invaderende planter kan ha på natur og biodiversitet, mangler vi kunnskap om privatpersoners syn på fremmede arter og behandling av hageavfall. Det dumper fortsatt hageavfall "utenfor hagegjerdet", noe som bl.a. bidrar til å spre invaderende fremmede arter i områder hvor detter ikke er ønskelig.

Prosjektet har to hovedformål:

  • For det første, å finne ut hva er egentlig hageavfall, og hvordan behandles det rent og praktisk?
  • For det andre, å utfoske hvorfor noen hageeiere dumper hageavfall "utenfor hagegjerdet", hvor "avfallet" ofte får nytt liv og overtar for stedegen vegetasjon

Metoder

Jeg bruker kvalitative intervjuer med sentrale personer i naturforvaltning og avfallshåndtering, og hageeiere i Møre og Romsdal fylke. Jeg lener teoretisk til nyere teorisering innenfor geografi: more-than-human geographies.