Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Andersen, Finn Husøy; Kvåle, Reidar; Flaatten, Hans; Klepstad, Pål. (2017) Intensive care for the very old : ICU admission triage and outcomes. 2017. ISBN 978-82-326-2404-1. Doktoravhandlinger ved NTNU (2017:166).