Fernando Bresme

Professor Institutt for kjemi
73591675
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * D3-106

Bakgrunn og aktiviteter

My research revolves around the investigation of transport phenomena at nanoscale interfaces (nanomaterial-fluid interfaces). Current efforts are directed towards the development of computational tools to quantify energy transport across these interfaces, and the application of these tools to design high performance materials for energy management problems (e.g., super-insulating and highly conductive media) and nanomaterials with chemical and medical applications (e.g. catalysis, medical therapies).

I am interested in the investigation of novel physical concepts for energy conversion and energy recovery applications  (e.g., recovery of waste heat). We combine non-equilibrium and equilibrium computer simulations, non-equilibrium thermodynamics  theory and experiments to investigate energy conversion processes in nanomaterials and biomolecules.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner