Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Wang, Feng; Zhang, Zhiliang; He, Jianying. (2020) Dynamic anti-icing surfaces (DAIS). Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2020. Doktoravhandlinger ved NTNU (330).