Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med kommunikasjon og formidling av aktiviteter ved NTNU. Ansatt ved Økonomiavdelingen, Servicesenter for økonomi.
 

Ansvarsområder

 • Drift og vedlikehold av avdelingens nettsider
 • Intern- og eksternkommunikasjon ved Økonomi- og Eiendom
 • Sosiale medier som Youtube
 • FotoWare og ansattbilder 

Kompetanse og interesseområder

 • Sosiale medier
 • Video og fotoredigering
 • Tekstproduksjon
 • Web- og kommunikasjonsarbeid
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Markedsføring

Bakgrunn

 • Kommunikasjonsrådgiver ved Økonomiavdelingen, NTNU (2019-DD.)
 • Kommunikasjonsrådgiver ved IT-avdelingen, NTNU (2019)
 • Engasjement som prosjektleder for markedsføring av masterprogrammet språk og kommunikasjon i profesjoner under Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), NTNU (2019)
 • Kommunikasjonsmedarbeider ved Kommunikasjonsavdelingen (2018), med ansvar for:
 • Tidligere redaksjonsansvarlig og tekstforfatter for studentredaksjonen ved Engage SFU (2017-2018)
 • Medie- og presseverv for NTNUI Kite
 • Journalist, forskning- og forbrukerredaksjonen, Under Dusken

Utdanning

 • Master i medier, kommunikasjon og IT, NTNU (2016-2018)
 • Årsstudium i medievitenskap, NTNU (2015-2016)
 • Bachelor i statsvitenskap, NTNU (2012-2015)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling