Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Djupdal, Asbjørn; Gottschall, Björn; Ghasemisoumeeh, Fatemeh; Jahre, Magnus. (2021) Lynsyn and LynsynLite: The STHEM Power Measurement Units. Towards Ubiquitous Low-power Image Processing Platforms.