Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i gruppen til  Prof. Asle Sudbø. MSc i fysikk fra NTNU (2017). Jobber for øyeblikket med fononeffekter i topologiske materialer. Har tidligere jobbet med spin-bane-koblede ultrakalde atomer og kvante-Monte-Carlo-simulasjon. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner