Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat med Prof. Asle Sudbø som veileder. Jobber for øyeblikket med fononeffekter i topologiske magnetiske og elektroniske materialer. Har tidligere jobbet med spin-bane-koblede ultrakalde atomer og kvante-Monte-Carlo-simulasjon. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner