Bakgrunn og aktiviteter

Fag:

TMAS1003 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse

TMAS2006 Konstruksjonsteknikk 1

TMAS2009 Konstruksjonsteknikk 2

TMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenkning

TMAS3006 Piping Design

Kompetanse:

  • Innovation og Produktutvikling
  • Logistikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Finite Element Analysis (FEA)
  • Dataassistert konstruksjon (DAK)
  • Computer-aided manufacturing (CAM)
  • 3D-printing
  • Piping Design