Bakgrunn og aktiviteter

Fag:

TMAS1003 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse

TMAS2006 Konstruksjonsteknikk 1

TMAS2009 Konstruksjonsteknikk 2

TMAS3002 Ingeniørfaglig systemtenkning

TMAS3006 Piping Design

Kompetanse:

  • Innovation og Produktutvikling
  • Logistikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Finite Element Analysis (FEA)
  • Dataassistert konstruksjon (DAK)
  • Computer-aided manufacturing (CAM)
  • 3D-printing
  • Piping Design

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Andre

  • Tyflopoulos, Evangelos; Steinert, Martin; Olsen, Anna; Falch, Eva. (2018) Extending shelf life and reducing waste - technologies in the food industry. First International Symposium: Sustainable technologies for food processing an preservation. . ReFOOD project, SINTEF Ocean, NTNU, Bits Pilani; Goa. 2018-02-08 - 2018-12-09.