Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter

Espen A. F. Ihlen er førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin og Bevegelsesvitenskap (INB). Han har bakgrunn innen Bevegelsesvitenskap, Informatikk, Matematikk, og Fysikk. Han har hovedinteresse og fokus på anvendelse av maskinlæring innen klinisk bevegelsesanlyse.

Utdannelse

 • Bachelor i Bevegelsesvitenskap (1999-2003)
 • Master i Bevegelsesvitenskap (2003-2007)
 • PhD i klinisk medisin (2009-2014)

Faglige interesser

 • Signalprosessering av bevegelsesdata
 • Maskinlæring for prediksjon og risikoanalyser av bevegelsesrelaterte problemer
 • Ikke-linære tidsserieanalyser med spesielt fokus på:
 • Hilbert spektral analyser
 • Wavelet analyser
 • Multifraktale analyser
 • Multiplikative kaskade modeller
 • Lyapunov stabilitet
 • Fraksjonell stabilitet
 • Applikasjoner av analyser mot bevegelser hos eldre og spedbarn med risiko for motoriske problemer

Prosjekter

ADAPT: A personalized fall risk assessment system for promoting independent living

InMotion: Early diagnosis and intervention in infants at risk of motor disability

Undervisning

 • Introduksjon til signalprosessering i Matlab (BEV3201)
 • Måling av fysisk aktivitet (BEV2101)
 • Biomekanikk (BEV2005)
 • Motorisk kontroll og bevegelsesproblem (BEV3103)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner