Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Ljunggren, Elin Birgitte; Moen, Kari Hoås; Seland, Monica; Naper, Linn Renée; Fagerholt, Randi Ann; Leirset, Espen; Gotvassli, Kjell Aage. (2017) Barnehagens rammeplan mellom styring og skjønn - en kunnskapsstatus om implementering og gjennomføring med videre anbefalinger. 2017. ISBN 978-82-7332-095-7. DMMH's publikasjonsserie (2017:02).
  • Haga, Gjermund; Leirset, Espen; Lillestøl, Ørnulf. (2014) Kommunestyre og lokaldemokrati : en empirisk undersøkelse av makt tillagt kommunestyret. 2014. ISBN 978-82-7456-707-8. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (94).