Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med https://www.sigma2.no/nb/researchdata, eller NIRD som vi også kaller den, litt Unix, og er i ferd med å få inn nytt konfigurasjonssystem for Unix.  Sistnevnte kan du finne på https://studntnu.sharepoint.com/sites/it-oppdragsportefolje/konfigurasjonssystem-unix/SitePages/ProjectHome.aspx