Bakgrunn og aktiviteter

"Nonlinear Autopilot Design for Operation of UAVs in Extreme Conditions"

Veileder: Thor I. Fossen

Medveileder: Tor Arne Johansen

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport