Bakgrunn og aktiviteter

Erlend har en Mastergrad i globalisering fra NTNU i 2011. Etter dette jobbet han som statistikker og analytiker, før han returnerte til akademia og Trondheim i 2016.

Han jobber for tiden som stipendiat med temaet «Metoder for å forstå og kommunisere usikkerhet og risiko relatert til ekstraordinære hendelser». Arbeidet er del av forskningsprosjektet «HILP - Analyse av ekstraordinære hendelser i kraftsystemet» koordinert av Sintef Energy Research. 

Se engelsk versjon av profilen her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport

Andre

  • Kiel, Erlend Sandø. (2019) Identification, visualization and reduction of risk related to HILP events in power systems. 54th International Universities Power Engineering Conference (UPEC) . IEEE; Bucharest. 2019-09-03 - 2019-09-06.