Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Underviser i matematikk og fysikk.

Kompetanse

 • Undervisning
 • Prosjektledelse
 • Digital signalbehandling
 • Taleteknologi
 • Talebaserte dialogsystemer
 • Mønstergjenkjenning

Bakgrunn

Erik Harborg har en doktorgrad innen teleteknikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i 1990. Han har i to perioder vært ansatt ved NTNU. Første gang som vitenskapelig assistent og universitetsstipendiat i perioden 1982-1989, og i andre periode som førsteamanuensis ved institutt for allmennfag (tidligere HiST) fra 2009 og institutt for matematiske fag fra 2018. I perioden 1989-2012 var han ansatt som forsker ved SINTEF IKT. Her har han i hovedsak arbeidet innenfor forskjellige områder av taleteknologi, som talekompresjon, talegjenkjenning og talebaserte dialogsystemer. Han har vært prosjektleder for mange prosjekter innen dette området. Nå er hovedaktiviteten rettet inn mot undervisning og nye undervisningsmetoder.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Fuldseth, Arild; Harborg, Erik; Johansen, Finn Tore; Knudsen, Jan Eikeset. (1992) Wideband Speech Coding at 16 kbit/s for a Videophone Application. Speech Communication. vol. 11 (2-3).

Del av bok/rapport

 • Harborg, Erik; Fuldseth, Arild; Johansen, Finn Tore; Knudsen, Jan Eikeset. (1993) A Wideband CELP Coder at 16 kbit/s for Real Time Applications. Speech and Audio Coding for Wireless and Network Applications.

Rapport/avhandling

 • Natvig, J E; Amdal, Ingunn; Harborg, Erik; Amble, Tore. (2003) Dialogformalismer i BRAGE-prosjektet. 2003.
 • Harborg, Erik; Ottesen, Georg Esa. (2000) Automatisk talegjenkjenning med applikasjoner for funksjonshemmede. 2000.
 • Ottesen, Georg Esa; Harborg, Erik. (1999) Taleforbedring for funksjonshemmede. Sluttrapport. 1999.
 • Harborg, Erik. (1990) Hidden Markov Models Applied to Automatic Speech Recognition. 1990. ISBN 82-7119-164-0.
 • Harborg, Erik; Johnsen, Magne Hallstein. (1987) Gjenkjenning av isolerte ord basert på kontinuerlige, skjulte Markov-modeller. 1987.
 • Harborg, Erik. (1983) Error correction coding applied to a RELP speech coder. 1983.