Bakgrunn og aktiviteter

Emil Øversveen er stipendiat i sosiologi ved NTNU. Han jobber på Heal-Tech-prosjektet under veiledning av professor Terje Eikemo, og forsker på sosiale helseforskjeller, medisinsk teknologi, velferdstjenester og institusjonelle normer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner