Bakgrunn og aktiviteter

Forsker på autonomi i ferger i Autoferry prosjektet. Maritim baneplanlegging og kollisjonsunngåelse i trange omgivelsed med mye trafikk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Tidsskriftspublikasjoner

  • Thyri, Emil Hjelseth; Breivik, Morten; Lekkas, Anastasios M.. (2020) A Path-Velocity Decomposition Approach to Collision Avoidance for Autonomous Passenger Ferries in Confined Waters. IFAC-PapersOnLine.

Del av bok/rapport

  • Basso, Erlend Andreas; Thyri, Emil Hjelseth; Pettersen, Kristin Ytterstad; Breivik, Morten; Skjetne, Roger. (2020) Safety-Critical Control of Autonomous Surface Vehicles in the Presence of Ocean Currents. 2020 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA).
  • Thyri, Emil Hjelseth; Basso, Erlend Andreas; Breivik, Morten; Pettersen, Kristin Ytterstad; Skjetne, Roger; Lekkas, Anastasios M.. (2020) Reactive collision avoidance for ASVs based on control barrier functions. 2020 IEEE Conference on Control Technology and Applications (CCTA).