Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • HR og forskningsadministrasjon
  • lederstøtte
  • rutiner nyansatte og ansatte som slutter
  • PhD studenter (opptak, gjennomføring, disputas)
  • gjester, ERCIM post doc, emeriti
  • koordinator og sekretær for instituttstyret
  • koordinator og sekretær i forskningsutvalget, FU@IDI
  • fysisk og elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystem