Ellen Karoline Gjervan

Forsker

Institutt for lærerutdanning
73596461
Bygg 7, 7515, Dragvoll, Edvard Bulls veg 1

Bakgrunn og aktiviteter

Gjervan er ansatt som forsker i det tverrfaglige forskningsprosjektet “Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere 1770-1850” (pArts). Innen dette prosjektet fokuserer hun på de omreisende teatertruppene som opererte i Norge og Nord-Europa rundt 1800.

Gjervan har sin PhD i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen, 2010, med avhandlingen: “Creating Theatrical Space – A study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852–1857”. Dette er den første studien av de tre regibøkene som Ibsen førte som sceneinstruktør og regissør ved Det norske Theater i Bergen.

Gjervan har vært medforfatter på en lærebok om dramaturgi: Dramaturgi – forestillinger om teater (2005/2015). Hun har publisert artikler om Ibsens praktiske teaterarbeid, om dramaturgi og om sceneteknikk på slutten av 1700-tallet og starten av 1800-tallet. Gjervan har undervist ved NTNU, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Agder, Høgskolen i Sør-Trøndelag og ved høgskolen Dronning Mauds Minne - hvor hun er ansatt som førsteamanuensis i drama og teater. Denne stillingen har hun nå permisjon fra, for å delta som forsker i forskningsprosjektet pArts.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2015) Dramaturgi : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215025155.
 • Selvik, Randi Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein. (2015) Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0458-1.
 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Hovik, Lise; Skagen, Annabella. (2005) DRAMATURGI : forestillinger om teater. Universitetsforlaget. 2005. ISBN 8215006167.

Del av bok/rapport

 • Gjervan, Ellen Karoline. (2017) Staging state patriotism: Høstgildet of 1790. Tracing Operatic Performances in the Long Nineteenth Century: Practices, Performers, Peripheries.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (2015) Privat teateraktivitet, dilettanteri eller amatørteater? Dramatiske selskaper i Norge 1780-1830. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Gladsø, Svein; Gjervan, Ellen Karoline; Selvik, Randi Margrete. (2015) Leve av lidenskap - skape et levebrød. Lidenskap eller levebrød. Utøvende kunst i endring rundt 1800.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (2009) Kulisseteatrets illusjonsverden. Den teatrale illusjon. Scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (2009) "Who's on the goddamned stage with you?" An investigation of Terje Mærli's implementation of an ibsenian acting style. Ibsen in the Theatre.
 • Rønningen, Lene Helland; Gjervan, Ellen Karoline. (2007) Epokeworkshop - praktisk arbeid med teaterhistorie. Hvordan skape fascinasjon og forståelse for teaterhistorisk epoke?. Drama Boreale 2006 Aktuell forskning i drama og teater.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (2006) The Norwegian acting style of Ibsen - "pre-Ibsenian"?. The Living Ibsen. Proceedings - The 11th International Ibsen Conference, 21 - 27 August 2006.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (2004) Ungdomsteater - en egen dramaturgi?. Seminaret ved Trøndelag Teater 2004 6 innlegg om ungdomsteater.

Rapport/avhandling

 • Berg, Thoralf; Fiskvik, Anne Margrete; Gjervan, Ellen Karoline; Gladsø, Svein; Selvik, Randi Margrete; Skagen, Annabella. (2012) Kunstfagenes kilder : Åpen fagkonferanse om status og utfordringer for arkiv og samlinger innen dans, teater og musikk i Norge og Skandianavia. 10.-11. november 2011, Arkivsenteret Dora, Trondheim. Rapport. 2012.
 • Hyldig, Keld; Gjervan, Ellen Karoline. (2010) Creating Theatrical Space: A Study of Henrik Ibsen’s Production Books, Bergen 1852-1857. 2010. ISBN 978-82-308-1580-9.
 • Aune, Vigdis; Gjervan, Ellen Karoline; Rasmussen, Bjørn Konrad. (2004) Seminaret ved Trøndelag Teater 2004 6 innlegg om ungdomsteater. 2004. ISBN 82-7630-034-0.
 • Gjervan, Ellen Karoline. (1998) Tretten år i teatret - triumf eller tragedie? : Henrik Ibsens virke som sceneinstruktør. Hovedoppgave i drama. 1998.