Bakgrunn og aktiviteter

Eg er universitetslektor i arkiv- og samlingsforvaltning, Seksjon for samfunnsfaga ved Institutt for lærarutdanning (ILU). Eg underviser i innføringsfag på bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning, og er medlem av forskingsgruppa DIRMA: Digital Records Management Research Group.

 

Arbeidsoppgåver

  • Emneansvarleg LBAS1003 Arkiv, museum og samfunn V19
  • Emneansvarleg LBAS1001 Grunnteorier og begreper i arkiv- og samlingsforvaltning H18
  • Undervisning og veiledning ved EVU-kurs i arkiv- og samlingsforvaltning på Tynset frå hausten 2018
  • Internasjonalisering

 

Bakgrunn

  • Master i Europastudier (NTNU 2011)
  • Prosjektmedarbeider Interkommunalt arkiv Trøndelag (2012-13)
  • Førstekonsulent, Dokumentsenteret, Fakultet for samfunnsvitskap og teknologileiing (2013-2016)
  • Førstekonsulent, Avdeling for dokumentasjonsforvaltning, NTNU (2017-18)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Vik, Elise Kristin. (2011) The European Union in the 21st century : idealism, realism and the emerging world order : a case study of the 2008 Georgian war. Masteroppgave i europastudier - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for historie og klassiske fag. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. 2011.