Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har en bachelorgrad i historie med afrikastudier, samt et årsstudium i allmenn litteraturvitenskap. Jeg har en mastergrad i historie fra NTNU. Masteroppgaven min, 'Great Britain's policy on the Uganda-Tanzania War (1978-9): A profound lack of confidence as a major power?', undersøkte Storbritannias rolle i konflikten som førte til Idi Amins fall. Mine akademiske hovedinteresser er moderne politisk og diplomatisk historie, afrikansk historie og nord-sør-relasjoner.

 

Ph.d.-prosjekt

'The Great Balancing Act: Britain, South Africa and the Namibia Question, 1974-1990'. 

Prosjektet baserer seg på kilder fra en rekke arkiv, og har som mål å belyse britisk utenrikspolitikk og postkoloniale relasjoner på 1970- og 1980-tallet ved å undersøke britenes håndtering av det kontroversielle Namibia-spørsmålet.

Sør-Afrikas ulovlige okkupasjon av Namibia var svært omstridt mellom 1945 og 1990. Sør-Afrika invaderte Namibia i 1914 på forespørsel fra den britiske regjeringen, og fikk administrere territoriet som et League of Nations-mandat på Storbritannias vegne etter første verdenskrig. Sør-Afrika forårsaket skandale da de nektet å overgi Namibia til FN i 1945, og i stedet insisterte på at territoriet skulle bli Sør-Afrikas femte provins. Under dekoloniseringsbølgen på 1950- og 1960-tallet strammet Sør-Afrika grepet om Namibia, og konflikten eskalerte til åpen krig parallelt med økende internasjonal fordømmelse av imperialisme og apartheid. Med den portugisiske revolusjonen i 1974 endret maktbalansen i det sørlige Afrika seg, og konflikten fikk et tydeligere kald krig-preg. Namibiaspørsmålet forble sentralt på den globale politiske agendaen frem til Namibias frigjøring i 1990. Dette prosjektet undersøker produksjonen og utøvelsen av britisk Namibiapolitikk under Labour-partiet (1974-9) og Det konservative partiet (1979-90) i konfliktens siste fase.

 

Visiting Research Student ved Birkbeck, University of London vårsemesteret 2020.