Bakgrunn og aktiviteter

Doktorgradsstipendiat. Forskningsinteresse: Epilepsi og pyskiatrisk komorbiditet.

Bakgrunn:

Cand. med 2011 fra NTNU. Turnuslege 2011-2013 ved Helgelandssykehuset Mo i Rana og Grane Legekontor. Lege i spesialisering ved Avdeling for Nevrologi og nevrofysiologi ved St. Olavs hospital siden mai 2013. Lektor ved Det medisinske fakultet, Institutt for nevromedisin, 2015. Stipendiat ved Institutt for nevromedisin fra januar 2016. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner